Huyện đảo Cát Hải

Chi Họ Tô thôn Đoài, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do không còn gia phả và các tài liệu có liên quan để lại, nay chỉ xác định được hai ngôi mộ trên bia có ghi là:

1. Cụ Ông Tứ Đại - giỗ ngày 06 tháng Giêng (Âm lịch)

2. Cụ Bà Tỷ Tổ Tứ Đại - Giỗ ngày 21 tháng Chạp (Âm lịch).