Còn riêng chi Họ Tô xã Thạch Bằng từ các ông Tổ Tô Bá Hàn, Tô Bá Hán, Tô Bá Đợn đến nay đã được 15 đời, có 61 hộ và 202 nhân khẩu. Nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp. Là xã nghèo của huyện Lộc Hà nên kinh tế chỉ đủ ăn, vẫn còn 6 hộ nghèo (chiếm 10%). Trong họ có 15 người có bằng đại học.