Con cháu Họ Tô Phúc Trực được nối tiếp dòng máu của Tổ tiên, của các bậc tiền nhân tài ba, như: cụ Tô Trân, Tô Gĩ và nhiều nhân sĩ, trí thức khác nên đều thành đạt đi làm quan, làm việc ở nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, hiện nay số hộ định cư tại làng Xuân Cầu chỉ có 10 hộ với 40 nhân khẩu, nhưng đã có 25 người tốt nghiệp đại học và trên đại học. Số người định cư lập nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 50 hộ với 200 nhân khẩu.
Trong hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chi họ có 13 người tham gia lực lượng vũ trang, có 2 liệt sĩ chống Pháp và 3 liệt sĩ chống Mỹ. Trong chi họ có 14 người tốt nghiệp đại học, trong đó có 2 người là Thạc sĩ.
Từ ông Tổ Tô Thưng là đời 1 đến hậu duệ đời nay là 7 đời. Chi Họ Tô Cái Trám A2 có 30 hộ 158 nhân khẩu. Nghề nghiệp chính là làm ruộng
Chi họ có trên 20 người tốt nghiệp đại học, trong đó có 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ là: ông Tô Bảo Đông, đời 9, đỗ tiến sĩ năm 2014 tại Cộng hòa liên bang Đức, có vợ cũng là thạc sĩ. Hiện cả 2 ông bà đang sống tại Đức, bà Tô Thúy Hằng, thạc sĩ Phật học tốt nghiệp tại Ấn Độ.
Con cháu Họ Tô ở tỉnh Bình Phước chủ yếu sống bằng nghề nông, thu nhập từ cây điều (đào), cây cao su…; một số là công chức nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, còn lại một số ít sống bằng nghề kinh doanh buôn bán. Nhìn chung con cháu có mức sống trung bình, cần cù hiếu học, số người có bằng đại học và trên đại học là 14 người.
Người thứ tư Tô Văn Chất sinh được 5 người con, 4 trai 1 gái. Nay đã đến đời thứ 5, số hộ hiện nay là 9, số hộ sinh sống nơi khác là 3. Tổng số nhân khẩu trên 50 người, nghề nghiệp chính là nông nghiệp.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có 7 người tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có 3 liệt sĩ, 1 mẹ được đề nghị truy tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Họ tộc đã xây dựng được nhà thờ vào năm 2004 và quy tập được 50% số mộ các đời về nghĩa trang gia tộc. Còn mộ tổ tiên trước đã được xây dựng từ khá sớm, vào thế kỷ 18, 19, nay chưa tôn tạo lại được.
Tính đến năm 2001, Tổ tiên chúng tôi đã xây dựng cơ nghiệp tại nơi đây được 377 năm, gồm 17 đời tính từ Hoàng sơ Thủy tổ, có 164 hộ với 577 nhân khẩu; trong đó, nam là 322 người, nữ 255 người.
Con cháu Họ Tô xã An Bình ngày nay vẫn tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của chi họ. Nhiều người tham gia lực lượng vũ trang, là cán bộ trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ở địa phương
Chi họ có 30 người tốt nghiệp đại học, trong đó có 4 Thạc sỹ và Tiến sỹ. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, con cháu Họ Tô Hiến thôn Đông Thượng tích cực tham gia chống ngoại xâm, có 8 liệt sỹ chống Mỹ, có 1 Đại tá quân đội.