Họ Tô Khmer thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng


               Thăm cánh đồng lúa của thị trấn Hưng Lợi (Ảnh TL)

          Tô tiên là người Trung Quốc, đến Việt Nam như cụ Tổ của các chi Họ Tô khác ở Sóc Trăng.

          Đến đời ông Sơ, kết hôn với phụ nữ Khmer (ở miền Tây Nam Bộ) sinh được 5 người con. Phát triển đến nay là đời thứ 6, với khoảng 60 hộ và 300 nhân khẩu. Sinh hoạt theo phong tục tập quán của người Khmer.

          Nghề nghiệp chủ yếu là làm ruộng. Một số hộ buôn bán nhỏ, làm dịch vụ. Đời sống trung bình và khá, còn khoảng 3% hộ nghèo.

          Đại diện là ông Tô Nương ở thị trấn Hưng Lợi, huyejn Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

                       Họ Tô Việt Nam (theo ông Tô Nương cung cấp)