Họ Tô xã Quảng Hưng huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng


 

Nông dân xã Quảng Hưng, Quảng Uyên thu hoạch dưa chuột (Ảnh TL)

          Cụ Tổ là Tô Hiến Cơ, người tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (cách biên giới khoảng 40km) sang Việt Nam khoảng 400 năm, nay đã đến đời thứ 14.

          Ở quê Quảng Hưng, Quảng Uyên, Cao Bằng hiện có khoảng hơn 40 hộ, đi định cư ở Điện Biên, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai với tổng nhân khẩu khoảng 200 người.

          Họ Tô sinh sống tại Quảng Hưng chủ yếu làm nông nghiệp, hiện còn mộ cụ Tổ Tô Hiến Cơ. Hàng năm đến ngày Thanh Minh mồng 3 tháng Ba âm lịch, các gia đình làm mâm cơm đưa ra mộ cúng Thủy tổ và làm lễ tảo mộ.

  Tô Quang Hòe (Đời 13)