CHI HỌ TÔ THỊ TRẤN NÚI SẬP, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG


                    Khu du lịch Núi Sập, Thoại Sơn (Ảnh TL)

          Cụ Tổ của chi Họ Tô thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là người Triều Châu, Trung Quốc, chạy sang Việt Nam sau thất bại của phong trào phản Thanh – phục Minh, về định cư ở thị trấn Núi Sập đã hơn 200 năm. Nay chi họ phát triển đến đời thứ 8 với khoảng 60 hộ với khoảng 300 nhân khẩu. Có chừng 20 hộ đi công tác, làm ăn ở các tỉnh miền Tây và Thành phố Hồ Chí Minh.

          Trước năm 1975, có đến 80% số hộ làm nghề đá. Nay chính quyền cấm khai thác đá, nên chỉ còn một số rất ít hộ làm đá, còn lại chuyển qua các ngành, nghề khác như làm nông nghiệp, thủ công,  buôn bán nhỏ, dịch vụ, công nhân viên chức nhà nước và công nhân trong các công ty, doanh nghiệp.

          Đời sống của chi họ thuộc diện trung bình khá, cũng còn khoảng 3 – 5% hộ nghèo.

             Họ Tô Việt Nam