HỌ TÔ XÃ KHÁNH XUÂN, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG


        Kiểm tra chất lượng lúa nếp hương tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc (Ảnh TL).

          Họ Tô xã Khánh Xuân có gốc từ Họ Tô xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cụ Tổ không biết tên là gì, sinh năm nào? Chỉ biết cụ từ xã Xuân Trường chuyển về xã Khánh Xuân khoảng năm 1900.

          Cụ Tổ đời thứ hai là Tô Văn Tương, sinh khoảng năm 1910. Tổ bà Nông Thị Rao, người xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Hai cụ sinh được 4 người con (1 gái, 3 trai).

          Tô Thị Át, sinh năm 1933

          Tô Văn Yên, sinh năm 1935

          Tô Văn Khuyên, sinh năm 1940

          Tô Văn Kiên, sinh năm 1943, là liệt sĩ, hy sinh năm 1965.

          Tính từ cụ Tổ nay đến đời thứ 5, với 10 hộ và 40 nhân khẩu. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 1 hộ sống ở xã Khánh Xuân, còn lại thoát ly đi công tác và định cư ở xã khác và thị trấn Bảo Lạc.

          Do phần lớn sống bằng lương nên đời sống thuộc loại trung bình, không có người giàu, nhưng cũng không có hộ nghèo.

          Trong họ có 5 người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 liệt sĩ, 1 thương binh và 2 sĩ quan cấp tá.

          Cán bộ dân chính có ông Tô Văn Yên, sinh năm 1935 là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc; bà Tô Thị Lợi, sinh năm 1960 là Phó bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

              Tô Văn Hoàn (Đời 4)