CHI HỌ TÔ ẤP PHÚ HÒA, XÃ VĨNH TRẠCH, NAY LÀ THỊ TRẤN PHÚ HÒA, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG


 

         Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ở thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn (Ảnh TL)

          Tổ tiên là người Trung Quốc, không biết đến Phú Hòa định cư từ bao giờ. Đại diện cho chi họ hiện nay là ông Tô Quốc Lầu, 80 tuổi, chỉ biết đến ông nội là Tô Trình, sinh được 4 người con trai là đời thứ hai. Ông Tô Quốc Lầu là đời thứ ba và nay đến đời cháu ông Lầu là đời thứ năm. Hiện có 8 gia đình với hơn 40 nhân khẩu, đều là cháu chắt cụ Tô Trình.

          Nghề nghiệp chính là làm nông và dịch vụ, đời sống khá, không có hộ nghèo.

                      Họ Tô Việt Nam