Công đức : TIỀN CÔNG ĐỨC QUÝ I - 2012 (Bổ sung)
 
STTHọ và tênGhi chúSố tiền
1Ông Tô Quang Duẩn và họ Tô tường Xá - Hà Tĩnh4,000,000
2Gia đình ông Tô Văn Be ở xã Phước Tân - Đồng Nai1,000,000
Tổng : 5,000,000 VND