Đó là gia đình bà Tô Thị Thơm (sinh 1951) có chồng là ông Nguyễn Xuân Du (đã chết) và anh con trai Nguyễn Xuân Chiến (sinh 1973), vợ là Nguyễn Thị Liệu (sinh 1974) cùng ba người cháu nội là Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Kiều Linh (sinh 2002) và Nguyễn Thị Minh Phương (sinh 2012) ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh