Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới


         Bà Tô Thị Thu Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Càng Long tặng biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2019. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giai đoạn 2010 - 2020, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tạo chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội ở nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn chuyển biến rõ nét, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Mục tiêu năm 2020, Càng Long phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), để đạt mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2020 huyện Càng Long phải xây dựng 03 xã Huyền Hội, Bình Phú và Nhị Long đạt chuẩn xã NTM.

Đến nay, xã Huyền Hội đạt 15/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM. Với quyết tâm chính trị cao, ông Nguyễn Thanh Điền - Bí thư Đảng ủy xã Huyền Hội khẳng định: “Huyền Hội phấn đấu, nỗ lực về đích xã NTM trong 06 tháng đầu năm 2020. Hiện, xã Huyền Hội không gặp khó khăn trong quá trình XDNTM. Tiêu chí cứng như đầu tư một số tuyến đường, kênh đi qua các ấp Bình Hội, ấp Sóc, Giồng Bèn, Giồng Mới, Lưu Tư, Trà On; đầu tư cơ sở vật chất cho  Trường trung học cơ sở (THCS) Huyền Hội, Tiểu học Huyền Hội C, Mẫu giáo Hướng Dương được nằm trong kế hoạch phải thực hiện. Đối với tiêu chí mềm, xã tranh thủ các nguồn lực, song song với tích cực vận động xã hội hóa để xóa nhà tạm, hỗ trợ nguồn vốn cho vay để xây dựng nhà chưa đảm bảo "03 cứng” và xây dựng nhà chưa có công trình phụ trợ. Đồng thời, tranh thủ nguồn đầu tư các tuyến nước sạch phục vụ cho khoảng 2.000 hộ dân các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng hố xí hợp vệ sinh đạt chuẩn, tiếp tục vận động các hộ chăn nuôi tham gia xây dựng công trình khí sinh học để đảm bảo chăn nuôi hợp vệ sinh...”.

Đối với xã Bình Phú, tiếp tục đầu tư các tuyến đường ngõ, xóm dài 28,5km, xây dựng 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng hội trường nhà văn hóa xã, trụ sở các ấp, sân vận động xã, điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, khu thể thao liên ấp đạt chuẩn. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực và giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020 hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ dưới 04%. Tập trung xây dựng thành công xã Văn hóa  (VH) - NTM, đồng thời công nhận 07 ấp VH - NTM. Tích cực vận động, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với chính sách vay vốn xây dựng hố xí, hầm biogas, nâng tỷ lệ hộ có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Xã Nhị Long, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường trục xã, liên xã tổng chiều dài trên 01km, đường trục chính nội đồng, chiều dài 4,5km, bổ sung hoàn thiện các phòng chức năng nhà văn hóa, diện tích 200m2, sức chứa trên 150 người, hoàn thiện hạng mục khu thể thao diện tích 2.703m2; bổ sung, xây dựng nhà văn hóa 07 ấp; thực hiện tốt các giải pháp hiệu quả trong sản xuất, phát triển kinh tế, để nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, xây dựng thành công xã VH - NTM, đảng bộ, chính quyền xã đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với 03 tiêu chí còn lại của huyện: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 6 về sản xuất, huyện xúc tiến việc thuê tư vấn thực hiện việc quy hoạch huyện NTM, hoàn thành nâng cấp một số tuyến đường giao thông do huyện quản lý hiện đã xuống cấp, xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, môi trường nông thôn trên địa bàn huyện. Về y tế, hiện Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế huyện đã sáp nhập, đạt tiêu chuẩn theo quy định, đạt yêu cầu. Song song đó, huyện tranh thủ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất 05 trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện để đạt chuẩn quốc gia theo quy định, đồng thời chỉ đạo sớm hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, có mô hình liên kết sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thực hiện tiêu thụ ít nhất 10% sản lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài các nhiệm vụ trên, huyện Càng Long xây dựng kế hoạch thực hiện tuyến đường hoa cấp huyện liên tuyến, tổng chiều dài trên 35km, mỗi xã xây dựng 01 tuyến đường hoa chất lượng.

Bà Tô Thị Thu Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, cho biết: Để thực hiện đạt tiêu chí huyện NTM vào năm 2020, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, đối với tiêu chí cứng trên cơ sở danh mục bố trí vốn XDNTM năm 2020 đã được phân bổ, huyện sẽ sớm hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt để triển khai thi công, đảm bảo các công trình được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Các tiêu chí còn lại, huyện tăng cường công tác vận động, tuyên truyền liên tục, 01 tuần dành 02 ngày xuống cơ sở kết hợp với các ngành xã đến vận động từng hộ gia đình về XDNTM. Chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc đánh giá quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2010 - 2020, để thấy được những ưu điểm, khuyết điểm ở từng lĩnh vực từ đó phát huy và khắc phục, đặc biệt là công tác lãnh đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức thực hiện, đánh giá từ công tác quy hoạch, kế hoạch thực hiện, kết quả thực hiện của từng hộ gia đình, từng ấp, xã trên từng tiêu chí, xem ở đâu, hộ gia đình, ấp, xã nào làm tốt và chưa tốt, nguyên nhân. Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục, vận động, đề cao phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở, lực lượng vũ trang… tạo phong trào hành động cách mạng thật sự trong mỗi gia đình, mỗi ấp, mỗi xã, góp phần xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2020. 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, huyện Càng Long huy động các nguồn lực trên 999 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 100 tỷ đồng, tỷ lệ đường liên xã được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt 100%, đường trục ấp, liên ấp được bê-tông đạt 76%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 47%, kênh mương được kiên cố hóa chiếm 100%, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,5%, nhà ở đạt chuẩn đạt 83,25%, đầu tư xây dựng, nâng cấp 08 công trình nhà văn hóa cấp xã, 75 công trình cấp ấp, 10 chợ  NTM. Toàn huyện hiện có 22.606 hộ đạt 08/08 tiêu chuẩn hộ gia đình VH-NTM, chiếm 69,64%, có 78/125 ấp đạt chuẩn ấp VH-NTM, chiếm 62,4%, có 06/13 xã đạt chuẩn xã NTM (Tân Bình, An Trường, Nhị Long Phú, Mỹ Cẩm, Đại Phước và Đức Mỹ), chiếm 46,15%, số tiêu chí đạt bình quân của xã hiện nay là trên 14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí NTM, có nhiều xã đạt các tiêu chí quan trọng, hiện huyện Càng Long đạt 04/09 tiêu chí huyện NTM.

                     Kim Loan (Trà Vinh)