Yên Bái chú trọng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục


                       Nhà giáo Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu.

 

Ngày 15/3/2022, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Hội thảo thu hút đông đảo giáo viên, cán bộ quản lý tham dự ở trên 1.000 điểm cầu ở toàn tỉnh.

Nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT, trong phát biểu đề dẫn đã nhấn mạnh: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục.

Để chuyển đổi số hiệu quả và thiết thực, ngành GD&ĐT Yên Bái đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp.

Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành, đặc biệt là đổi mới nhận thức của người đứng đầu về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi... Cụ thể hóa, triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn và từng năm ở tất cả các cơ sở giáo dục.

Xây dựng, phát triển dữ liệu số: Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có tính kế thừa giữa các cấp học, có tính liên thông giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu. Xây dựng và quản lý khai thác hệ thống học liệu số như: Sách giáo khoa, sách tham khảo điện tử, bài giảng điện tử, giáo án, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và các học liệu điện tử khác hỗ trợ dạy và học.

Chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng dạy - học tại các nhà trường.

Tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong quản lý và dạy học ở tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Tăng cường bổ sung, thay thế trang thiết bị phục vụ  cho ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, trong dạy và học; xây dựng giáo dục thông minh; đầu tư phòng học trải nghiệm sáng tạo STEM, giáo dục trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Đưa ra quan điểm cần đặc biệt phát triển nhân lực số, bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng: Cần Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp trường để triển khai các nội dung chuyển đổi số. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về việc triển khai chuyển đổi số trong giáo dục; các chuyên đề ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy, học đảm bảo đội ngũ có đủ năng lực, trình độ để triển khai chuyển đổi số. 

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Đô thị thông minh của tỉnh. Tích cực chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phần mềm hiện có; khai thác toàn diện phần mềm Quản lý trường học ở các trường phổ thông.

Tiếp tục khai thác tốt các hệ thống, phần mềm, giải pháp dạy học trực tuyến áp dụng trong triển khai dạy học. Chỉ đạo triển khai đưa vào sử dụng phần mềm Voffice ở 100% các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; phấn đấu 100% cán bộ quản lý sử dụng chữ ký điện tử; 100% văn bản trong toàn ngành được ban hành trên môi trường mạng.

Thay đổi việc quản trị từ Sở đến các nhà trường, chỉ đạo việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường các môn học, bổ sung/ tích hợp nội dung chuyển đổi số, kiến thức mới về công nghệ để học sinh được tiếp cận: Internet vạn vật, robot thông minh, phương tiện tự hành, công nghệ in 3D, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ nano, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo,... đồng thời với đó là thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp.

Cô giáo Trần Thị Lan Hương, giáo viên tiếng Anh, Trường TH&THCS Đông Cuông, huyện Văn Yên, ứng dụng CNTT trong dạy học.

Tham luận của các đại biểu đã cho thấy ý nghĩa và vài trò của chuyển đổi số trong GD là hết sức cấp thiết. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tô Thị Ánh đã đưa ra kết quả chuyển đổi số của ngành GD&ĐT; Ông Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nêu Tổng quan về chuyển đổi số; định hướng chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT và định hướng những năm tiếp theo.

Từ thực tế doanh nghiệp, đánh giá cao ý nghĩa hợp tác, ông Đoàn Tường Vân - Giám đốc khối Giáo dục – Công ty Microsoft Việt Nam chia sẻ, Chuyển đổi số trong thế giới thay đổi và Chương trình giáo dục của Microsoft tại Việt Nam. Ông Trần Mạnh Hà - Phó Giám đốc VNPT khu vực 1 đưa ra Kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa thông tin của ngành GD&ĐT trong thời gian qua; tham vấn chuyển đổi số của ngành GD&ĐT thời gian tới.

Khẳng định sự hợp tác hiệu quả, ông Vũ Xuân Hoàn - Giám đốc Viettel Yên Bái đã mình chứng cho quả thực hiện thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phối hợp ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong giáo dục năm học 2020-2021. Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục số - Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel nêu lên những Tham vấn chuyển đổi số của ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái, để từ đó đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả.

Để triển khai hiệu quả, cần thực hiện tốt các quy định hiện hành trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, như: Hướng dẫn thử nghiệm các sản phẩm giáo dục số mới; phát triển các nền tảng số trong giáo dục; thuê dịch vụ cho các sản phẩm dịch vụ giáo dục số; định mức chi trả cho các dịch vụ CNTT trong các cơ sở giáo dục; các quy định về quản lý, thu thập dữ liệu giáo dục; các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm trong ngành Giáo dục; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT hàng năm; hướng dẫn về xác thực điện tử trong ngành Giáo dục... các văn bản hướng dẫn thí điểm một số giải pháp CNTT và truyền thông hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại một số cấp học, bậc học và toàn ngành.

                                 Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái Vương Văn Bằng

                    Hà An (Báo Giáo dục và thời đại)