Ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư


Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiều 17 - 8 - 2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức Bộ máy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về Trật tự xã hội (TTXH).

Cùng tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thông tin về việc ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là Dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chưa từng có trong tiền lệ, có một vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Trong đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là “trái tim” của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong toàn quốc.

Với việc ra đời Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người sẽ được cấp một số định danh cá nhân từ khi sinh ra đến tuổi quy định phải được cấp căn cước công dân để phù hợp số định danh cá nhân. 12 số trên thẻ căn cước công dân chính là số định danh của mỗi con người. Đây là điều hết sức quan trọng, cốt lõi. Trên cơ sở có số định danh cá nhân, căn cước công dân, xây dựng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý hộ khẩu, hộ tịch và làm cơ sở dùng chung cho tất cả các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết việc của người dân theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, việc ra đời Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu nền tảng trong hệ thống các cơ sở dữ liệu của quốc gia, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

                                                                    Lê Tú (Nhân dân)