GIẤY MỜI VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM 843 NĂM HÚY NHẬT DANH NHÂN TÔ HIẾN THÀNH


Hội đồng Họ Tô Việt Nam kính mong các chi họ và bà con Họ Tô trên cả nước bớt chút thời gian về dự Lễ Kỷ niệm 843 năm ngày mất của Danh nhân Tô Hiến Thành, tại Đền Văn Hiến, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Để công tác đón tiếp được chu đáo, Hội đồng Họ Tô Việt Nam đề nghị các cá nhân, tập thể có điều kiện về dự xin báo trước cho ông Tô Văn Giang, số điện thoại 0904 188 389. Trân trọng cảm ơn.

                         Họ Tô Việt Nam