VỊNH TÔ THỊ VỌNG PHU SƠN - Nguyễn Đề


Tượng nàng Tô Thị ở Lạng Sơn (Ảnh TL)

Nghĩa liệt trường lưu bất hủ danh,
Nham nham kính cốt ký cô trinh.
Phong dao thảo sắc sơn mi toả,
Nguyệt ánh sương ngân thạch nhãn minh.
Nhạn đới biên thư vân ngoại ảnh,
Cầm ngâm khuê vận vũ trung thanh.
Tá thuỳ thí vấn hồi văn cẩm,
Đa thiểu tang ty chức đắc thành.

 

                   Dịch nghĩa

Gương nghĩa liệt còn truyền mãi danh bất hủ
Gửi dạ kiên trinh trong đá cứng cỏi
Gió rung sắc cỏ, mày núi cau lại
Trăng chiếu ngấn sương mắt đá sáng ngời
Bóng nhạn trên mây, mang thư biên ải
Tiếng chim trong mưa, ngâm vần khuê các
Nhờ ai ướm hỏi bức gấm hồi văn
Cần bao tơ tằm mới dệt được thành?

          Núi Tô thị vọng phu: Ở mặt trước, phía tả núi Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn). Trên núi có hai tảng đá chồng lên nhau, trông xa thấy giống hình người ngồi trên đầu núi. Truyền thuyết xưa nói rằng: có người đàn bà họ Tô lên núi này ngóng chồng, lâu dần hoá thành đá, nên có tên gọi là núi “Tô thị vọng phu”.

 

       Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995