VUI NGÀY CHẠP HỌ


Dòng Họ Tô Việt Nam dâng hương tại Đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ngày 10-7-2022

          Cụ Tổ họ Tô Phạm thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội tên là Tô Hữu Tồn. Cụ là con trai thứ 5 (con út) của cụ Tô Hữu Sỹ làm quan triều Lý chức Thượng vệ Liệt quận công. Lúc đó triều đình gặp loạn, cụ là người trung nghĩa không theo quân phản nghịch, không chịu thờ hai vua nên bị truy xét. Cụ đã thay tên đổi họ trốn về Thổ Khối, Bắc Ninh sau đó lại di dời về Báo Văn, huyện Yên Lạc. Gia phả chỉ còn ghi lại từ thời nhà Nguyễn tính đến nay là 15 đời khoảng 300 năm (1722).

          Hôm nay chạp họ Tổ ta

          Hai nhăm, tháng Một* ai mà lại quên

          Các cụ xưa đã xây nền

          Cho con cháu mãi vững bền tương lai

 

          Trải qua bao tháng năm dài

         Cụ Tô Hữu Sỹ* làm quan Lý triều

          Bấy giờ thế nước suy siêu

          Thay vua đổi chủ Cụ thời không nghe

 

          Lòng trung sáng tỏ trăng hè

          Không theo phản nịnh Cụ về quê hương

          Báo Văn* sống giữa đời thường

          Xóm làng yêu quý tình thương dạt dào

 

          Trời thương người tốt nên trao

          Năm trai khỏe mạnh biết bao tự hào

          Ngày ấy gian khổ cực sao

          Thiên tai lũ lụt hết vào lại ra

 

          Ba con đành phải xa nhà

          Mỗi người mỗi xứ để mà kiếm ăn*

          Tổ ta con út thứ năm*

          Dời về Yên Lãng* ở thôn Nội Đồng

 

          Lấy cụ họ Phạm cùng thôn

          Sinh ra cháu chắt lớn khôn đủ đầy

          Mười năm đời tính đến nay

          Trăm tám mươi hộ, chín trăm khẩu  rồi

 

          Hôm nay ngày giỗ Cụ ơi!

          Cháu con luôn nhớ mãi thời biết ơn

          Thành tâm thắp nén trầm thơm

          Cầu Cụ phù độ cháu con mạnh giàu.

 

          * Tức tháng Mười Một âm lịch hàng năm

          * Thượng vệ - Quận công triều nhà Lý

* H. Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

          * - Cụ thứ 3 là Tô Hữu Cường ở Hạ Chuế, Tam Dương, Vĩnh Phúc

             - Cụ thứ 4 là Tô Hữu Bản ở Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

           * Cụ tổ Tô Hữu Tồn

          * Nay là H. Mê Linh, Hà Nội.

                                            Tô Phạm Phú Xuyên