THÔNG BÁO

Lễ dâng hương

kỷ niệm 845 năm giỗ Danh nhân Tô Hiến Thành

 

Nhân dịp kỷ niệm 845 năm ngày giỗ danh nhân lịch sử văn hóa Tô Hiến Thành. Sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng họ Tô Việt Nam, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 845 năm ngày Giỗ danh nhân Tô Hiến Thành với kế hoạch như sau :

1. Ngày 11 tháng 6  năm Giáp Thìn (Tức ngày 16 tháng 7 năm 2024)

          - Từ 08 giờ ...

THÔNG BÁO LỄ KỶ NIỆM 922 NĂM NGÀY

SINH THÁI ÚY TÔ HIẾN THÀNH

Nhân dịp kỉ niệm 922 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành, theo kế hoạch của Ban quản lý di tích lịch sử Đền Văn Hiến , Hội đồng Họ Tô Việt Nam trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức phần lễ kỷ niệm 922 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành như sau:

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn (Tức ngày 29 tháng 02 năm 2024)

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Nhằm giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào dân tộc. Ban quản lý di tích lịch sử Đền Văn Hiến sẽ tổ chức kỷ niệm 921 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành vào 03 ngày: 20, 21, 22 tháng  Giêng năm Quý Mão tức ngày 10, 11, 12 tháng 02 năm 2023 tại Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ, huyện ...

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DI TÍCH

 ĐỀN VĂN HIẾN

Số: …… /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hạ Mỗ, ngày 22 tháng 6  năm 2022.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương Kỷ niệm 843 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội;

Nhân dịp kỉ niệm 843 năm ngày giỗ danh nhân lịch sử văn hóa Tô Hiến Thành. Sau ...

     A. Phần Lễ

1. Ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 20 tháng 02 năm 2022)

- Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00: Các cụ vãi tụng kinh.

2. Ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 21 tháng 02 năm 2022)

- Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00: Hầu Thánh đầu xuân;

3. Ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Dần (Tức ngày 22 tháng 02 năm 2022)

- Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp ...

Trân trọng kính mời các chi họ Tô cùng toàn thể bà con cô bác trong dòng họ Tô trên cả nước về dự lễ dâng hưong ngày giỗ lần thứ 841 của Danh Nhân Tô Hiến Thành.

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 06 năm Canh Tý  (tức ngày 01 tháng 08 năm 2020)

Địa điểm:  Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Kính mời các chi họ Tô và toàn thể bà con cô bác thông báo ...

Cẩn cáo Tiên Linh Đức Thủy tổ Nhân thần Tô Lịch
Kính thỉnh các anh linh anh hùng liệt nữ 

Kính trình quí cơ quan phường Hàng Buồm, các đoàn thể

Thưa các vị cao niên, bà con đồng tộc.


Ngày đầu Xuân năm Canh Tý

Nắng đẹp bốn phương trời rạng rỡ

Hào khí Thăng Long hàng ngàn năm lịch sử,

Với giang sơn hơn bốn ngàn năm hùng khí cội nguồn,

Hôm nay, Ngày mười hai tháng ...

Thực hiện Công văn số: 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra;

          Thực hiện Chi thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng về việc phòng chống ...

Trân trọng kính mời các chi họ Tô cùng toàn thể bà con cô bác trong dòng họ Tô trên cả nước về dự lễ dâng hưong ngày giỗ lần thứ 840 của Danh Nhân Tô Hiến Thành.

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 06 năm Kỷ Hợi  (tức ngày 14 tháng 07 năm 2019)

Địa điểm:  Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội.

Kính mời các chi họ Tô và toàn thể bà con cô bác thông báo số lượng người về dự lễ với ông Tô Quang Mậu Phó Chủ Tịch Thường ...

Ban Tổ chức lễ hội Đình làng Thuần Lương xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Thuần Lương nơi thờ thần Tô Lịch (thần Bạch Mã) làm thành hoàng làng và Đón danh hiệu làng Văn hóa và Lễ Hội Truyền thống , Khánh thành đường giao vào khu Di Tích đình làng vào hồi 08h00 ngày 17/3/2019 tức ngày  12 tháng 02 năm Kỷ Hợi.

Hội đồng Họ Tô Việt Nam xin trân trọng thông báo để các chi họ Tô trên cả ...