Chi họ có 40 nhánh sống ở quê An Trường hiện nay là các nhánh 3, 5, 6, 8, 9, 10 với 45 hộ, 128 nhân khẩu. Các nhánh 1, 2, 4, 7 và một số gia đình của các nhánh ở quê do chiến tranh ly tán, do đi làm ăn định cư ở các địa phương như Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Hố Chí Minh, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Nghệ An, Bình Định, Bến Tre số hộ, số nhân khẩu khá đông chưa thống kê được cụ thể.