HỌ TÔ THỊ TRẤN NÚI SẬP HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG

Ông Tổ là người Triều Châu (Trung Quốc) chạy sang Việt Nam sau thất bại của phong trào Phản Thanh - Phục Minh, về định cự ở thị trấn Núi Sập đã hơn 200 năm. Nay đã đến đời thứ 8 với khoảng 60 hộ và khoảng 300 nhân khẩu. Có khoảng 20 hộ đi công tác, đi làm ăn ở các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước năm 1975, có đến 80% số hộ làm nghề đá. Nay đã cấm khai thác đá nên chỉ còn một số rất ít làm nghề đá, còn chuyển qua các ngành nghề khác: làm nông nghiệp, nghề thủ công, buôn bán nhỏ, dịch vụ, làm công nhân viên chức nhà nước và trong các công ty, doanh nghiệp.

Đời sống trung bình và khá, cũng còn 3 - 5% số hộ nghèo.

                                                                   Ban Biên tập sách “Họ Tô Việt Nam”