Ngay sau buổi bế mạc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh (thành phố) năm 2022 của Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 vào ngày 28-4-2022, tôi đã muốn gặp Đại tá Tô Thành Quyết để rõ hơn về “chân dung sư đoàn trưởng đoạt giải nhất”. Nhưng phải mãi nửa tháng sau, vào một ngày đầu hè oi bức, tôi mới gặp được gặp anh ngay tại Sở chỉ huy Sư đoàn 395, Quân khu 3.