Đánh giá, chấm điểm, lựa chọn các ý tưởng vào vòng chung khảo Hội thi Tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần II


    Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban Giám khảo chủ trì cuộc họp

          Ngày 14/4/2023, Ban Giám khảo Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II, đã tổ chức đánh giá, chấm điểm đối với 14 ý tưởng đủ điều kiện đưa vào phát triển ý tưởng, tổ chức chấm vòng 2 để lựa chọn những ý tưởng đạt yêu cầu đề nghị Ban Tổ chức xét trao giải.

          Nhằm khơi dậy phong trào, phát huy khả năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từ đó lựa chọn những ý tưởng sáng tạo phát triển thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp, ngày 12/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang lần thứ II” và giao Sở KH&CN chủ trì tổ chức Hội thi.

          Qua 4 tháng phát động, Ban Tổ chức Hội thi đã tiếp nhận 367 ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả. Sau khi rà soát, phân loại và tổ chức chấm sơ loại, từ 152 ý tưởng đủ điều kiện, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 14 ý tưởng thuộc lĩnh vực khoa học y dược, nông nghiệp và khoa học xã hội, khoa học nhân văn vào vòng 2, đồng thời thành lập Tổ chuyên gia hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả phát triển, hoàn thiện ý tưởng, và tổ chức họp đánh giá, chấm điểm, lựa chọn những.ý tưởng xuất sắc vào vòng chung khảo. Các ý tưởng được lựa chọn phải đảm bảo có tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.

          Một số ý tưởng tiêu biểu được Ban Giám khảo lựa chọn vào vòng 2 của Hội thi năm nay như: Nghiên cứu, xây dựng Quy định đánh giá xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang của tác giả Đỗ Thị Hà Giang (Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Thực trạng và giải pháp phòng chống hội chứng tâm lý FOMO (Fear of Missing Out) cho thanh niên tỉnh Bắc Giang của tác giả Hán Thị Hương Giang (Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn); Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh Bắc Giang của tác giả Tô Thị Giang (Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn); Tủ bảo quản bưởi Diễn thông minh của tác giả Vũ Công Phong (Trường THCS Quý Sơn); Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đối với sự phát triển ngôn ngữ, hành vi giao tiếp của trẻ em mầm non và học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông của tác giả Đoàn Đức Thịnh (Trường THPT Việt Yên số 1); Xây dựng hệ thống không gian trưng bày, quảng bá và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang phục vụ xuất  khẩu của nhóm tác giả Phan Thị Anh, Phan Thị Việt (Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại quốc tế NAVI).

 Tác giả Tô Thị Giang- Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn trình bày ý tưởng “Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh Bắc Giang

          Hay như ý tưởng xây dựng Bộ tư liệu dạy học số “Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang” lớp 1, 2, 3 của nhóm tác giả Trần Thị Hoa Vân, Đồng Thị Hiều, Phạm Minh Huyền (Trường Tiểu học Hương Lạc, Lạng Giang); Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả chủ đề ngữ văn cấp trung học trong nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang của nhóm tác giả Ngụy Thị Bình, Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường THPT Bố Hạ); Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ phụ phẩm sản xuất cây na phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ của tác giả Nguyễn Thu Thủy (Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam)…

Nhóm tác giả Ngụy Thị Bình, Nguyễn Thị Bích Hồng trình bàyý tưởng Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ việc dạy học hiệu quả chủ đề ngữ văn cấp trung học trong nội dung giáo dục địa phương

          Tại buổi họp Ban Giám khảo Vòng 2 của Hội thi, các tác giả thuyết trình về ý tưởng đã được hướng dẫn phát triển ý tưởng; đồng thời Ban Giám khảo đã trao đổi với tác giả ý tưởng để làm rõ các nội dung của ý tưởng và chấm điểm, lựa chọn những ý tưởng đạt yêu cầu để đề nghị Ban Tổ chức xét trao giải. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2023). Các ý tưởng đạt giải sẽ tiếp tục được Sở KH&CN hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng để đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2024./.

          HT (bacgiang.gov.vn)