Bà Tô Thị Thu Hồng giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


       Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tô Thị Thu Hồng

          Sáng ngày 14/5/2024, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với bà Tô Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tham dự và phát biểu tại buổi lễ. 

          Tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 10/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Tô Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

          Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác của bà Tô Thị Thu Hồng trong thời gian qua. Với kinh nghiệm trải qua nhiều vị trí công tác là điều kiện thuận lợi để bà Tô Thị Thu Hồng tiếp tục phát huy sở trường, năng lực công tác, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

          Đề nghị trên cương vị mới, bà Tô Thị Thu Hồng khẩn trương tiếp cận công việc mới; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          Kim Luyến (Công TTĐT Trà Vinh)