CUỘC HÀNH HƯƠNG


                 Du khách về thăm quê Bác. (Nguồn: Báo Nghệ An)

 

          Con về dâng Bác nén trầm hương.

          Thăm cả đôi quê, một dặm đường.

          Viếng Thân mẫu Bác, đồi tranh thấp.

          Trọn đời con nhớ cuộc hành hương.

             Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Bá Trọng