TƯỢNG ĐÀI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG


Các cháu thiếu nhi viếng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại Quảng Nam (Ảnh TL)

 

Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ.

Xâm lược hung tàn, quét sạch đi.

Đất nước nay đà về một mối,

Nam Bắc không còn cảnh biệt ly.

 

Bao nhiêu bà mẹ tiễn con đi,

Đánh giặc kiên cường, chẳng ngại chi.

Trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc,

Các anh nằm lại, mãi không về.

 

Cả nước hân hoan ngày chiến thắng.

Mẹ già tóc bạc mãi mong con.

Mỏi mòn, Mẹ hóa thành pho tượng,

Vững như muôn ngọn núi Trường Sơn.

 

                    Cao dầy, sâu nặng công ơn

                    Đời đời ghi tạc trường tồn tháng năm.

                   Về Quảng Nam, nhớ vào thăm

                    Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

                                  Tô Bá Trọng