VỢ CHỒNG NGÂU


                                                          Ảnh minh họa

 

Sông Ngân khi tỏ, lúc mờ.

Ngưu Lang, Chúc Nữ đôi bờ phu thê.

Gặp nhau, nước mắt dầm dề,

Năm sau mới lại được về gặp nhau.

                               Tô Bá Trọng