KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 10 NĂM SUY TÔN THẦN LONG ĐỖ - TÔ LỊCH LÀ THỦY TỔ HỌ TÔ VIỆT NAM (2010 - 2020)

          HỘI ĐỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỌ TÔ VIỆT NAM                               Độclập - Tự do - Hạnhphúc

Số: 01 -2020/KH-HTVN

                                                                         Hà Nội ngày 01 tháng 7năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM

10 NĂM SUY TÔN THẦN LONG ĐỖ - TÔ LỊCH

 LÀ THỦY TỔ HỌ TÔ VIỆT NAM (2010 - 2020)

 

I. Mục đích:

Làm rõ và sâu sắc:

- Những đóng góp của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (BLLHTVN) nay là Hội đồng Họ Tô Việt Nam (HĐHTVN) trong việc suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch - Thành Hoàng Thành Thăng Long là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam.

- Vai trò, vị trí, tầm ảnh hưởng của Thần Long Đỗ Tô Lịch đối với lịch sử phát triển Hoàng thành Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

- Khẳng định việc BLLHTVN (nay là HĐHTVN)suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch Thành Hoàng Thành Thăng Long là Thủy tổ dòng Họ Tô Việt Nam là đúng đắn, chính xác dưới góc nhìn lịch sử cũng như thực tế.

II. Yêu cầu:

- Hội đồng Họ Tô (HĐHT) các tỉnh, thành phố, chi họ Tô trong cả nước học tập, noi gương Thủy tổ Tô Lịch và các bậc tiền nhân của dòng họ đã có công lao to lớn với đất nước, dòng họ.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc chắp nối dòng họ tìm về cội nguồn và tiêu chí mới “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển” mà Đại hội lần thứ V Họ Tô Việt Nam đề ra.

- Vận động con, cháu nội ngoại tộc, những nhà hảo tâm ủng hộ tôn tạo xây dựng đền thờ Tô Lịch tại Thuần Lương (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nâng cao lòng tự hào của dòng họ, tri ân tiên tổ.

1-Báo cáo Tổng kết 10 năm (2010-2020) của HĐHTVN suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy Tổ Họ Tô Việt Nam

      2-Tham luận của HĐHT các tỉnh, của các Ban/Ngành/cá nhân, các Nhà khoa học, đặc biệt làNhà Sử học:

-Về tính chân thực, tính khách quan trong việc công nhận (suy tôn) Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy Tổ dòng Họ Tô Việt Nam.

-Về vai trò và ảnh hưởng của Thần Long Đỗ - Tô Lịch trong quả trình xây dựng phát triển Thăng Long -  Đông Đô - Hà Nội.

- Những tác độngtích cực đến đời sống văn hóa, tâm linh, sinh hoạt cộng đồng trong HĐHT các tỉnh, thành phố, trong các chi họ Tô cả nước sau 10 năm suy tôn Người - Thần Tô Lịch là Thủy tổ dòng họ Tô Việt Nam.

- Phát huy giá trị lịch sử của việc suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ đối với HĐHT thành phố Hà Nội và các chi Họ Tô trên địa bàn Hà Nội.

III. Nội dung Lễ Kỷ niệm 10 năm suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam

1-Báo cáo Tổng kết 10 năm (2010-2020) của HĐHTVN suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam

2-Tham luận của HĐHT các tỉnh, của các ban ngành cá nhân, các nhà Khoa học, các nhà Sử học:

-Về tính chân thực, tính khách quan trong việc công nhận (suy tôn) Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam.

- Về vai trò và ảnh hưởng của Thần Long Đỗ - Tô Lịch trong quả trình xây dựng phát triển Thăng Long -  Đông Đô - Hà Nội.

- Ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn hóa, tâm linh, sinh hoạt cộng đồng trong HĐHT các tỉnh, thành phố, trong các chi họ Tô cả nước sau 10 năm suy tôn Người - Thần Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam.

- Phát huy giá trị lịch sử của việc suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy tổ đối với HĐHT thành phố Hà Nội và các chi Họ Tô trên địa bàn Hà Nội.

3- Phát động đợt vận động các nhà hảo tâm, các doanh nhân và tất cả mọi người Họ Tô trong toàn quốc ủng hộ nhân tài, vật lực để xây dựng “QUỸ HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ”.

IV. Về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị

1- Về thời gian:

Lễ Kỷ niệm sẽ tổ chức trang trọng vào ngày 19/9/2020 tức ngày 03 tháng 8 năm Canh Tý (Thứ 7). Đúng ngày này 10 năm về trước BLLHTVN (nay là HĐHTVN)cùng UBND Thành phố Hà Nội vàđông đảo báo giới, truyền thông Trung ương và Hà Nội, đã tổ chức Lễ suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch - Thành Hoàng Thành Thăng Long là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/9/2010 Thượng tọa Thích Bảo Châu chủ trì buổi lễ dâng hương cáo yết tại Điện Kính Thiên - nơi Thần Tô Lịch được sinh ra và lớn lên (cách ngày nay 17 thế kỷ).

2- Về địa điểm:

Tổ chức tại Thủ đô Hà Nội: Khách sạn của ông Tô Như Toàn (Doanh nhân Họ Tô Việt Nam). Khách sạn tọa lạcbên cạnh Hồ Tây (quận Tây Hồ) hoặc 1 địa điểm phù hợp khác do ông Tô Như Toàn thuê.

3- Số lượng và cơ cấu đại biểu:

a/ Đại biểu chính thức: 140 người (chưa tính CLB Doanh nhân Họ Tô), gồm:

1. Ủy viên HĐHTVN khu vực: 63 đại biểu

2. Đại biểu của 26 HĐHT tỉnh/TP: mỗi tỉnh/TPlà 2 người: 52 đại biểu

(Trừ đi 26 người là Chủ tịch/Phó CT HĐHR các tỉnh là thành viên đương nhiệm khu vực HĐHTVN thì đại biểu đương nhiên là: 52 - 26 = 26đại biểu)

3. Riêng các tỉnh:Nghệ Tĩnh(Nghệ An - Hà Tĩnh), Thái Bình, Thanh Hóa,Quảng Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng,TP. Hà Nội, Hải Phòng, mỗi tỉnh/TP thêm 2 đại biểu là 20 đại biểu

4. Đại biểu Thanh niên Họ Tô Việt Nam: 5 đại biểu (không tính những TN là thành viên HĐHTVN)

5. Đại biểu người Họ Tô tiêu biểu: 18 người (do thường trực HĐHT chỉ định mời)

6. Đại biểu DNHTVN (do bộ phận lâm thời CLB DN lập danh sách và trình Thường trực)

7. Đại biểu đại diện cho một số chi họ lẻ nơi các tỉnh chưa có HĐHT tỉnh/TP:

b/ Đại biểu Khách mời: 21 người cụ thể như sau:

- Hội Lịch sử Việt Nam: 1

- Hội nghiên cứu Lịch sử Việt Nam: 1

- Đại diện một sốdòng họ bạn: Trần, Vũ, Đỗ…: 5

- Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm: 1

- Đại diện phường Hàng Buồm: 1

- Đại diện BQL Đền Bạch Mã: 2+ bác Sâm

- Đại diện BQL Đền Thuần Lương: 2

- Đại diện UBND TP Hà Nội: 1

- Đại diện UBND xã Hạ Mỗ: 2

- Đại diện BQL Đền Văn Hiến + bác Tọa: 2

- Nhà Sử học Lê Văn Lan: 1

- Đại diện Trung tâm Unesco NCVH các dòng họ: 1

- Đại diện Trung tâm Văn Miếu Quốc Tử Giám: 1

4-Dự trù kinh phí:

Có dự trù và báo cáo chi tiết riêng

5- Dự kiến các bước tiến hành và phân công các bộ phận chuẩn bị:

1-Thời gian và các bước tiến hành:

- Từ 01/6 đến30/6 các bộ phận lập kế hoạch chi tiết cụ thể của bộ phận mình trình Thường trực và gửi kế hoạch đó cho bộ phận văn phòng tài chính tổng hợp.

- Từ 01/7 đến 20/7 các bộ phận triển khai công tác chuẩn bị.

- Từ 20/7 đến10/8 họp Thường trực, kiểm tra công tác chuẩn bị của các bộ phận. Giải quyết những khó khăn vướng mắc và quyết định chính thức thời gian, địa điểm nội dung, chốt danh sách đại biểu, khách  mời.

- Từ 10/8 đến 20/8:

+ In và gửi giấy mời

+ Tập hợp các báo cáo tham luận biên tập chỉnh sửa để in thành tập Kỷ yếu.

2-Phân công nhiệm vụ:

a/ Bộ phận văn phòng tài chính:

- Dự thảo kế hoạch trình thường trực thảo luận. Hoàn thiện văn bản sau khi có ý kiến của thường trực và các bộ phận.

- Liên hệ địa điểm, dự trù kinh phí, làm việc cụ thể với ôngTô Như Toàn

- Thuê xe đưa đón đại biểu, khách mời.

b/ Bộ phận tổ chức:

- Lập danh sách đại biểu, khách mời và những người Họ Tô tiêu biểu.

- Chốt danh sách cuối cùng chính xác, cụ thể thông qua Chủ tịch để Chủ tịch quyết định cho in giấy mời (Giấy mời phải đẹp, có đủ thông tin: thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm).

- Đón tiếp đại biểu, sắp đặt bàn ghế, chè nước trong và ngoài hội nghị. Chốt danh sách cuối cùng trước khi khai mạc.

- Chủ trì việc tuyên bố lý do, chào cờ, giới thiệu đại biểu.

c/ Bộ phận thông tin và truyền thông:

- Liên hệ trực tiếp với đại biểu và khách mời, đưa nội dung tham luận trao đổi với đại biểu hoặc khách mời có bài tham luận.

- Lên market pano trang trí trong và ngoài hội trường, bố trí phòng đón tiếp khách mời để Chủ tịch hoặc Phó CT HĐHT tiếp.

- Lên market họ tên Chủ tịch, các Phó CT, Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, họ tên khách mời.

- Tập hợp những bài phát biểu, tham luậnbiên tập tổ chức in ấn kỷ yếu.

·Đề xuất phân công chuẩn bị Báo cáo và tham luận:

1. HĐHTVN mời cụ Tô Bỉnh,nguyên Phó TBLLHTVN,nguyên Tổng Biên tập Thông tin Họ TôViệt Nam, nguyên Tổng Biên tập (chủ biên)sách Họ Tô Việt Nam;hiện là cố vấn của HĐHTVN chắp bút và trình bày báo cáo chính của buổi lễ.

2. Các ông trong HĐHTVN sẽ trực tiếp tham luận tại hội nghị:

- Ông Tô Bá Trọng

- Ông Tô Hải Nam

- Ông Tô Quyết Tiến

- Ông Tô Phạm Phú Xuyên

- Ông Tô Hồng Hải

- ÔngTô Minh Quang

- Ông Tô Văn Minh

3. Các đại biểu tham luận:

- Ông Lê Văn Lan, GSSH

- Ông Nguyễn Văn Thịnh, PGD Unesco - NCVH các dòng họ Việt Nam

- Hòa thượng Thích Nhuận Phước(Tô Văn An)

- Ông Phạm Văn Hiền,Người sưu tầm tư liệu về Đình Làng Thuần Lương.

 

                                             T/M HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM

                                             CHỦ TỊCH

 

                                         GS-TS. Tô Xuân Dân