Chi Họ Tô phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh


Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh với mô hình là cụm công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh (Ảnh TL)

          Phường Cẩm Thịnh, trước đây là xã Thái Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

          Theo các cụ cao niên truyền lại, dòng Họ Tô ở đây người dân tộc Sán Dìu. Các cụ kể: Khi Pháp sang cai trị hỏi chúng tôi người dân tộc gì? Chúng tôi trả lời không biết dân tộc gì. Họ bảo “Thế dân tộc Sán Dìu nhé”. Từ đó chúng tôi được gọi là người dân tộc Sán Dìu.

          Cụ Tổ của chi Họ Tô phường Cẩm Thịnh là Tô Hữu Chung. Cụ đến lập nghiệp tại xã Thái Bình từ khi nào không rõ. Chỉ biết rằng Họ Tô ở đây từ cụ Tổ đến thế hệ các cụ (Tô Thắng Lai A, Tô Thắng Lai B) là đời thứ 4 và đến thế hệ cháu chắt mới sinh là 7 đời. Nghe nói rằng cụ Tổ đến từ làng chài, nhiều người bảo là từ Trung Quốc sang, không biết có đúng hay không?.

          Chi Họ Tô ở đây cũng sử dụng chữ đệm theo bảng chữ đệm theo số đếm 12 đời, cụ thể là: Đời thứ 1: Đắc; Đời thứ 2: Thành; Đời thứ 3: Hội; Đời thứ 4: Hữu; Đời thứ 5: Hạnh; Đời thứ 6: Văn; Đời thứ 7: Thắng; Đời thứ 8: Đạo; Đời thứ 9: Ích; Đời thứ 10: Phương; Đời thứ 11: Xuân; Đời thứ 12: Liên.

          Theo cách đặt chữ đệm này để quy chiếu, thì nếu "cụ Tổ" Tô Hữu Chung (có chữ đệm là Hữu) là đời thứ Nhất ở Cẩm Thịnh (nhưng thực tế cụ sẽ là đời thứ Tư), đến cụ Tô Thắng Lai (chữ đệm là Thắng) là đời thứ Tư (nhưng thực tế cụ Tô Thắng Lai sẽ là đời thứ Bảy), đến cháu Tô Ích Sáng (chữ đệm là Ích) là đời thứ Sáu (nhưng thực tế phải là đời thứ Chín) và thế hệ con của Sáng là đời thứ Bẩy (nhưng thực tế con của Sáng phải là đời thứ Mười).

         Cụ Tổ Tô Hữu Chung sinh được 7 người con trai. Như vậy, đến cụ Tô Hữu Chung mới hình thành các nhánh của chi họ.

         Hiện nay toàn chi Họ Tô phường Cẩm Thịnh có 112 hộ với 251 nhân khẩu.

          Nghề nghiệp chủ yếu là làm công nhân mỏ. Đời sống trung bình, không có hộ giàu, cũng không còn hộ nghèo.

          Số người có trình độ đại học, cao đẳng khoảng 40 người.

          Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ biên giới và đi bộ đội nghĩa vụ hiện nay có tổng số khoảng hơn 40 người tham gia lực lượng vũ trang.

                                                  Tô Thắng Lai ATô Thắng Lai B (đời 4/7)

                                                                  Tô Ích Sáng (đời 6/10).