Họ Tô phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


        Mừng thọ các cụ cao tuổi tại phường Phùng Chí Kiên Xuân Kỷ Hợi 2019 (Ảnh TL)

            Cụ Tổ của chi Họ Tô phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Cạn là Tô Văn Chan, Tổ bà Cam Thị Múi, người dân tộc Hoa, gốc Quảng Tây, Trung Quốc. Do cuộc sống mưu sinh ông bà đã sang Việt Nam đến định cư tại Bắc Kạn để làm ăn sinh sống. Ông bà sinh được 4 người con, 3 trai và 1 gái là: Tô Văn Thoòng, Tô Văn Sáy, Tô Văn Lủng và Tô Thị Cú.

          Đời 2:

          Ông Tô Văn Thoòng vợ Trương Thị Phu sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái là: Tô Văn Mằn, Tô Thị Múi, Tô Thị Sính và Tô Văn Sìn.

          Ông Tô Văn Sáy sinh được 4 người con trai là: Tô Văn Sinh, Tô Văn Nhạn, Tô Văn Tăng và Tô Văn Thức

          Tô Văn Lủng sinh được 1 con trai Tô Văn Nam (bộ đội đặc công liệt sỹ hy sinh thời chống Mỹ)

          Đời 3: Phân thành 2 chi

          Chi cả:

          Trưởng chi Tô Văn Mằn (1945 - 2013) vợ Nguyễn Thị Triển gia đình ở tại Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Ông bà sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái là: Tô Văn Quân và Tô Văn Nam, Tô Thị Hoa và Tô Thị Hồng.

          Ông Tô Văn Sìn định cư và làm ăn sinh sống tại Tây Ninh.

          Chi hai:

          Trưởng chi Tô Văn Sinh (1957 - 2014) gia đình ở thị trấn huyện Ba Bể có 2 con trai là: Tô Văn Điện, Tô Văn Trường .

          Ông Tô Văn Nhạn 1959 gia đình ở xã Yên Hương huyện Ba Bể, Bắc Cạn.

          Ông Tô Văn Tăng 1961 gia đình ở xã Yên Hương huyện Ba Bể.

          Ông Tô Văn Thức ở xã Chu Hương huyện Pắc Nặm.

          Ông Tô Văn Nam sinh 3 con gồm 2 trai Tô Văn Hưng, Tô Văn Hậu và 1 gái Tô Thị Thương

          Tính từ cụ Tổ Tô Văn Chan đến thế hệ mới sinh đã được 5 đời với tổng số 13 hộ và khoảng 50 nhân khẩu.

          Nghề nghiệp chính là làm ruộng, nay một số làm dịch vụ cơ khí, tiểu thương, giáo viên, viên chức nhà nước.

                     Tô Văn Sâm

                     (Ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Triển vợ ông Tô Văn Mằn đời 3)