Họ Tô thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên


                  Nghề nuôi tôm hùm giúp nhiều ngư dân ở thị xã Sông Cầu thoát nghèo (Ảnh TL)

          Thủy tổ của chi Họ Tô thị xã Sông Cầu, Phú Yên tên là Tô Tâm, không biết từ đâu đến định cư ở đây và đến từ bao giờ. Chi họ từ Thủy tổ nay đã đến đời thứ 7 nên phán đoán là cụ Tổ đã đến Sông Cầu khoảng 200 năm. Thời gian này tương tự như các chi Họ Tô khác trong tỉnh Phú Yên, mà hầu hết các cụ Tổ của các chi Họ Tô tỉnh Phú Yên đều từ Bình Định vào, nên có thể cụ Tổ Họ Tô thị xã Sông Cầu cũng từ Bình Định vào.

          Chi họ sinh sống tập trung ở trung tâm thị xã Sông Cầu và còn ở rải rác các xã khác trong khu vực với khoảng 30 hộ và 120 nhân khẩu. Ngoài số sống ở quê, còn nhiều hộ đi định cư ở tỉnh ngoài như Thành phố Hồ Chí Minh và ở nước ngoài, chưa nắm được số lượng.

          Số sống ở quê chủ yếu là làm ruộng, buôn bán nhỏ. Đời sống còn khó khăn.

          Trong họ có 10 người có bằng đại học.

                       Cụ Tô Minh (Đời thứ 4)