CHI HỌ TÔ XÃ TRÙNG QUÁN, HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN


                         Lễ Công bố xã Trùng Quán đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh TL)

Thủy tổ của chi Họ Tô xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng là cụ Tô Vĩnh Kim, dân tộc Nùng, Tổ bà là Hoàng Thị Miên.

          Thủy tổ vốn người huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Do cha mẹ mất sớm, đất Tràng Định khó làm ăn nên Thủy tổ đã phiêu bạt về xóm Khun Giang, xã Trùng Quán, huyện Văn lãng (cùng tỉnh Lạng Sơn) từ cuối thế kỷ 19, vì ở đây đất rộng người thưa dễ làm ăn.

          Chi họ nay đến đời thứ 6 với 14 hộ và 78 nhân khẩu. Sống ở quê có 9 hộ và 56 nhân khẩu,

          Đi làm ăn định cư nơi khác có 5 hộ với 22 nhân khẩu ở Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Đắc Nông và Thành phố Hồ Chí Minh.

          Số sống ở quê chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống trung bình.

          Chi có có 5 người có trình độ trung cấp đã ra công tác, có 2 người tốt nghiệp đại học.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chi họ có 8 người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 người là liệt sĩ chống Mỹ, 1 người là thương binh và 1 sĩ quan Trung tá.

           Tô Thuyết Sảo