Họ Tô xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh


               Thu hoạch tôm ở xã Hải Lạng, Tiên Yên (Ảnh TL)

          Theo gia phả của Họ Tô xã Hải Lạng ghi lại, thì Họ Tô xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh có nguồn gốc Trung Quốc sang Việt Nam từ lâu đời. Cụ đầu tiên có tên trong gia phả là cụ Tô Huệ Huy, thế hệ tiếp theo là cụ Tô Hữu Trương, thế hệ thứ ba là cụ Tô Vạn Thành.

          Cụ Tô Vạn Thành đã an cư lập nghiệp tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên và có được 1 người con trai là Tô Thắng Tùng.

          Ông Tô Thắng Tùng sinh được 1 người con trai là Tô Đạo Hùng.

          Ông Tô Đạo Hùng sinh được 6 người con, 4 trai, 2 gái. Bốn người con trai là:

          1- Tô Ích An

          2- Tô Ích Tư

          3- Tô Ích Cắm Sáng

          4- Tô Ích Cún Sáng.

          a/ Ông Tô Ích An sinh được 7 người con, 3 trai, 4 gái đều đã xây dựng gia đình:

          1- Tô Phương Cường có vợ và 3 con, 1 trai, 2 gái

          2- Tô Phương Bảo có vợ và 3 con, 2 trai, 1 gái

          3- Tô Phương Phúc có vợ và 3 con trai.

          b/ Ông Tô Ích Tư sinh được 9 người con, 3 trai, 6 gái đều đã xây dựng gia đình.

          1- Tô Phương Chắn, có vợ và 3 con, 2 trai, 1 gái. Con trai lớn đã xây dựng gia đình và sinh được 2 cháu trai.

          2- Tô Phương Bảo có vợ và 3 con, 2 trai, 1 gái. Con trai lớn cũng đã xây dựng gia đình và sinh được 2 cháu trai.

          3- Tô Phương Sinh có vợ và 2 con, 1 trai, 1 gái.

          c/ Ông Tô Ích Cắm Sáng sinh được 10 người con, 4 trai, 6 gái:

          1- Tô Phương Sáng sinh được 2 người con trai đều đã xây dựng gia đình và có được 4 cháu, 3 trai, 1 gái.

          2- Tô Phương Bảo sinh được 2 con trai.

          3- Tô Phương Tám sinh được 1 con trai.

          4- Tô Phương Mười mới xây dựng gia đình.

          d/ Ông Tô Ích Cún Sáng sinh được 6 người con, 4 trai, 2 gái đều đã xây dựng gia đình và sinh được tổng cộng 6 cháu, 5 trai, 1 gái.

          Như vậy tính từ cụ Tô Huệ Huy đến các thế hệ mới sinh hiện nay Họ Tô xã Hải Lạng đã truyền kế được 9 đời với 9 chữ tên đệm khác nhau theo thứ tự là: Huệ, Hữu, Vạn, Thắng, Đạo, Ích, Phương, Xuân, Liên. Tổng cộng có đến gần 20 hộ.

          Nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, trồng rừng. Một số ít kinh doanh buôn bán nhỏ và dịch vụ. Đời sống trung bình khá, không có hộ nghèo.

             Tô Phương Phúc (Đời 7)