HỌ TÔ PHƯỜNG 8 VÀ PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU


                               Một góc thành phố Bạc Liêu (Ảnh TL)

          Qua trao đổi điện thoại, ông Tô Thu Cường, nhà ở Trà Ban, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu cho biết: Ở Trà Kha B, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, có một nhánh Họ Tô gồm mấy chục gia đình, gốc từ Trung Quốc sang, đã sống ở đây nhiều đời. Đại diện là cụ Tô Thanh Nhâm 85 tuổi, ở Trà Kha B, Phường 8. Ở xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi có mấy gia đình Họ Tô cũng là từ Phường 8 chuyển về, trong đó có gia đình ông Tô Thu Cường.

          Họ Tô Việt Nam không liên lạc được với cụ Tô Thanh Nhâm, nên không có thông tin chi tiết.

         Ở Phường 7, thành phố Bạc Liêu có một nhánh Họ Tô khoảng 30 gia đình, cũng có gốc từ Trung Quốc, nhưng không biết và không có quan hệ với nhành Họ Tô Phường 8.

          Đại diện cho Họ Tô phường 7 là cụ Tô Năm 90 tuổi, Trưởng Ban trị sự. Nhưng cụ Tô Năm mất năm 2013. Người thay cụ hiện nay là ông Tô Kim Hên 60 tuổi, công tác ở Chi cục Thuế, thành phố Bạc Liêu là Phó Ban trị sự.

             Họ Tô Việt Nam