HỌ TÔ XÃ XUÂN AN VÀ PHƯỜNG AN TÂN, THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI


Lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 (Ảnh TL)

 

          Ở đây có hai nhánh họ gốc từ thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Còn gốc xa xưa là Họ Tô xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

          Nhánh ông Tô Toàn Trung lên từ đời ông cố đến nay là đời thứ 6, với 7 hộ dân ở thôn An Xuân, xã Xuân An, thị xã An Khê.

          Nhánh ông Tô Hòa lên từ đời bà nội dẫn bố ông Hòa và ông Hòa lên từ năm 1929, đến nay là đời thứ 5, chỉ có 3 hộ ở phường An Tân, thị xã An Khê.

          Hai nhành này ở gần nhau, nhưng lên vào thời gian khác nhau nên không biết nhau. Khi cùng về Bình Định rẩy mả mới nhận ra nhau. Ồng Hòa và bố ông Trung là cháu chú, cháu bác.

          Ngoài các hộ ở thị xã An Khê, còn một số hộ vào làm ăn và định cư ở thành phố Hồ Chí Minh.

          Bà con ở An Khê chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống khá.

          Hai  nhánh họ hiện nay giữ mối quan hệ thân thiết và dù xa quê đã lâu nhưng vẫn giữ mối quan hệ với họ gốc ở xã Định Xuân

          Ngày 17 tháng Chạp âm lịch rẩy mả bà nội và bố mẹ ông Tô Hòa ở thị xã An Khê để ngày 18 tháng Chạp về rẩy mả ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.  Ngày 13 tháng Chạp rẩy mả  nhánh ông Tô Toàn Trung ở An Khê.

          Tô HòaTô Toàn Trung