HỌ TÔ XÃ HƯƠNG THỦY, HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH


                     Bưởi Phúc Trạch xã Hương Thủy, Hương Khê (Ảnh TL)

          Thủy tổ không biết tên là gì, nghe nói từ Nghệ An vào Hương Khê, Hà Tĩnh cách đây khoảng 200 năm (chi họ đã đến đời thứ 7, mỗi đời khoảng 30 năm nên tính là Thủy tổ đến Hương Thủy khoảng 200 năm).

          Chi họ nay đã đến đời thứ 7, có 5 cành và 130 hộ, 172 đinh, khoảng 500 nhân khẩu.

          Chủ yếu sống ở quê, có 15 hộ vào làm ăn và định cư tại tỉnh Đắc Lắc.

          Bà con ở quê sống chủ yếu bằng nghề nông, kinh tế đủ ăn.

          Chi họ hiện nay có 36 người có bằng đại học,

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có 50 người tham gia lự lượng vũ trang, có 8 liệt sĩ và 3 thương binh.

          Chi họ đã có nhà thờ nhưng chỉ là cấp 4 sơ sài. Đang động viên con cháu đóng góp (mối nhà 1 triệu đồng) để tôn tạo nâng cấp nhà thờ họ.

          Tô Văn Hồng (Tộc trưởng)